1 Followers
25 Following
Hellen

Hellen

Currently reading

Becoming a Behavioral Science Researcher: A Guide to Producing Research That Matters
Rex B. Kline
Delusions of Gender: How Our Minds, Society, and Neurosexism Create Difference
Cordelia Fine
The Craftsman
Richard Sennett
Brave New World
Aldous Huxley

De Fluistertuin

De Fluistertuin - Charles Vergeer Citaat p. 26:

"De werkelijkheid is niet bedacht en het denken, hoe waar of wijs ook, blijft altijd op afstand van de ware werkelijkheid. Er zijn geen woorden voor de werkelijkheid, de wereld is weidser dan de alle verhalen erover. De werkelijkheid valt niet onder woorden te brengen. Dat betekent niet, zoals romantici denken, dat woorden altijd kil en koud terzijde staan terwijl het warme leven voorbij gaat. 'Al mijn hartenbloemen verworden tot ijsbloemen' tekent Kierkegaard ergens in zijn dagboeken aan als hij peinst over de verhouding van zijn liefde (...)."