1 Followers
25 Following
Hellen

Hellen

Currently reading

Becoming a Behavioral Science Researcher: A Guide to Producing Research That Matters
Rex B. Kline
Delusions of Gender: How Our Minds, Society, and Neurosexism Create Difference
Cordelia Fine
The Craftsman
Richard Sennett
Brave New World
Aldous Huxley

Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan... / druk 7

Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan... - Louis Couperus Heerlijk taalgebruik en treffende beschrijvingen:

Blz. 78: "-Ik? Ben IK jong?
- Ja kind, ben jij niet jong...?
- Maar, meneer Takma, ik ben al zestig!
- Ben jij al zestig...? Ben jij al zestig...? Kind! Ben jij al zestig? (...) Neen, je moet je vergissen... Je kàn nog geen zestig zijn...
- Ja heusch, meneer Takma, heusch hoor: ik ben zestig!
- Ach, Lietje, kind... ben jij... al... zòo oud!
Hij zocht... en sloot de oogen.
- Al zestig! mompelde hij."

Helaas is het verhaal, net zoals de oude menschen en de Dingen, ietwat traag.

Blz. 62: "Hij begreep niet waarom hij zoo oud moest worden, terwijl de dingen zoo langzaam voorbij gingen, stille voorbij, maar zóo slepend, als waren ze, de dingen van vroeger, spoken, die slierden heel lange sluiers langs heel lange paden, en als ritselden de sluiers over de warrelende bladeren, die neêrdwarrelden over het pad"